حمله یگان ویژه به معترضان و کشاورزان اصفهانی بر بستر زاینده‌رود
تنها چند روز پس از پوشش اعتراضات کشاورزان اصفهانی نسبت به تخصیص‌نیافتن حقآبه کشت پائیزه از سوی تلویزیون حکومتی ایران، گزارش‌ها از آتش‌زدن زدن چادرهای معترضان است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )