واکسن کرونا؛ یادآور بزنیم؟ کدامیک را؟
سازمان بهداشت جهانی و مراجع تخصصی و نهادهای بین‌المللی ناظر، تزریق یادآور واکسن کرونا را توصیه کرده‌اند. در اینجا براساس آخرین اطلاعات علمی موجود و موثق، به چند پرسش‌اصلی پاسخ می‌دهیم.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.