گروه طالبان به نشست همسایگان افغانستان در تهران دعوت نشده است
تهران میزبان نشستی با حضور وزیران خارجه چهار کشور همسایه افغانستان و شرکت مجازی مقامات چین و روسیه خواهد بود. سخنگوی طالبان می‌گوید آنها در نشست شرکت نمی‌کنند، رسانه‌های ایران اما نوشته‌اند طالبان به نشست دعوت نشده‌‌اند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.