از دو سوی آمو: عشقم
در این برنامه ترانه‌هایی می‌شنوید از مهرنگار رستم ، اشکانی عرب ، مدینه اقنزراا ، نعیم پپل و عبدالشهید سادتشا

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.