تقی‌زاده و ایدهٴ غربی شدن
کیواندخت قهاری − سید حسن تقی‌زاده همانا گفته است: «ایران باید ظاهرا و باطنا، جسما و روحا فرنگی‌مآب شود و بس.» اما پس و پیش این سخن چیست؟

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.