دادگاه سوئد ممکن است برای حمید نوری حکم حبس ابد صادر کند
پس از شهادت شاکیان زندانی سیاسی سابق علیه حمید نوری اکنون اعضای خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال ۶۷ در داگاه سوئد حضور یافتند. ایرج مصداقی، شاهد پرونده درباره روند کنونی دادگاه سوئد توضیح می‌دهد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )