نقد عملکرد استارتاپ‌های غذای خانگی
افزایش فقر حداکثری در جامعه، تولید یک پنجم ناخالص ملی از طریق کار زنان در خانه و یا موقیعت نابرابر در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی طی دهه‌های گذشته، باعث شده است تا آغاز طرح استارتاپ‌هایی با محوریت ایجاد شغل برای زنان خانه‌دار، راه را بر هر گونه نقد و پرسشگری مسدود کند!

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.