افغانستان: به ما خیانت شد، ما را جا گذاشتند و رفتند
شهروندان بریتانیایی و مترجمین سابق که پس از بیرون آمدن نیروهای بریتانیایی از افغانستان در این کشور سرگردان مانده اند به بی‌بی‌سی گفته اند که احساس می‌کنند آنها را به حال خود رها کرده اند. به دنبال درز داده‌های دولت بریتانیا در اثر یک اشتباه اکنون صدها نفر نگران جانشان هستند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.