اعتصاب کارگران شرکت‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی وارد چهارمین هفته خود شد
اعتصاب کارگران روزمزد، پروژه‌ای، و پیمانکاری شاغل در حدود ۱۱۵ شرکت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در دوازده استان ایران وارد چهارمین هفته خود شده است. در همین حال، حمایت و پشتیبانی اتحادیه‌ها، اصناف، و گروه‌های مختلف کارگری، سیاسی، و فرهنگی در داخل و خارج از کشور از اعتصابات کارگری در ایران ادامه دارد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )