هزاران نفر در یونان علیه قانون جدید کار تظاهرات کردند
هزاران نفر در شهرهای بزرگ یونان علیه قانون جدید کار تظاهرات کردند. دولت دست راستی یونان قانون جدیدی را در نظر گرفته که بر اساس آن ساعات کار متغیر خواهد بود و حتی ممکن است تا ۱۰ ساعت در روز برسد. قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز برای اعتصاب در نظر گرفته شده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.