در کلمبیا چه می‌گذرد؟
طرح مالیاتی جنجالی پیشنهادشده از سوی رئیس‌جمهو ری، ایوان دوکه، به اعتراض‌های گسترده در کلمبیا انجامید. هرچند طرح پس گرفته شد، مردم به اعتراض علیه نابرابری و فقر و فسا ادامه می‌دهند. تا کنون ده‌ها تن کشته و مفقود شده اند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.