مون لافرته؛ خواننده شیلیایی که سرکوب را به چالش می‌کشد
مون لافرته، بزرگترین خواننده پاپ شیلی که اقبال جهانی دارد به این مشهور است که حرفش را بلند می‌زند و برای انجام این کار از هیچ چیزی فروگذار نمی‌کند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )