آتشفشان سینابونگ در جزیره سوماترا بار دیگر فوران کرد
آتشفشان سینابونگ در جزیره سوماترا بار دیگر فوران و ستونی از خاکستر را به آسمان پرتاب کرد که ارتفاع آن تقریبا به سه کیلومتر می رسید. این فوران آتشفشان بیش از شش دقیقه طول کشید. هیچ کشته یا زخمی گزارش نشده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.