مبارزه حقوقی کارگران جنسی در فرانسه
پنج سال پیش فرانسه با تصویب قانونی خرید خدمات جنسی را ممنوع کرد. اکنون به نظر می‌رسد که این قانون تنها کاری که انجام داده، کارگران جنسی را تضعیف و روسپی‌‌گری را مخفی کرده است. در ایران نیز روسپی‌گری مخفی رونق یافته است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.