وزیر آموزش بریتانیا: تلفن های همراه باید در مدارس ممنوع شوند
در بریتانیا وزیر آموزش هشدار داده تلفنهای همراه باید در مدارس ممنوع شوند زیرا محدودیتهای دوران خانه نشینی بر نظم و انضباط کودکان تاثیر گذاشته است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.