ظریف: تا ده سال بعد اتکای روابط خارجی ما به چین و روسیه است
وزیر خارجه جمهوری اسلامی با دفاع از سند همکاری ایران و چین رابطه با این کشور را برای ایران مهم ارزیابی کرد و البته گفت که روابط باید متوازن باشد، هم با غرب و هم با شرق. او انتقال قدرت در دنیا را امری بدیهی دانسته است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )