دیدار پاپ و سیستانی: مفاهیم پنهان و آشکار ملاقاتی تاریخی
پیشوای مذهبی بیشتر از یک میلیارد و سیصد میلیون مسیحی کاتولیک امروز در نجف در کوچه‌ای باریک و محقر به دیدار آیت الله سیستانی رفت، دیدار پاپ فرانسیس با مرجعی که چهره‌ای مستقل شناخته می‌شود، با بیشترین شمار پیروان در میان شعیان جهان.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )