فقر، پرستاران باردار را مجبور به کار در بخش کرونا کرده است
گرچه بر اساس بخشنامه سال گذشته وزارت بهداشت، پرستاران باردار یا دارای نوزاد شیرخوار نباید در بخش‌ کرونا به کار گرفته شوند ولی یکی از مقام‌های خانه پرستار می‌گوید فقر و کمبود نیروی انسانی سبب شده این بخشنامه اجرا نشود. حضور در بخش کرونا برای این پرستاران یک دلیل دیگر هم دارد. وزارت بهداشت اعلام کرده که در استخدام پرستارهای جدید اولویت را به نیروهای شرکتی شاغل در بخش کرونا می‌دهد؛...

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.