شورای نگهبان، دستگاه قضایی و روابط انگلیسی
ایرج مصداقی – یک مثال بارز در مورد استاندارد دوگانه نظام ولایی نوع نگاه به بریتانیا است. به این کشور در تبلیغاتشان می‌تازند، به سفارت‌خانه‌‌اش حمله می‌کنند، اما برای تحصیل و درمان به "روباه پیر" علاقه ویژه‌ای دارند. بخشی از کادرهایشان که دارای عنوان "دکتر" هستند، در انگلستان تحصیل کرده‌اند. چشمگیر در میان آنها عوامل شورای نگهبان است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.