سال کرونایی ۲۰۲۰ با بیش از ۲۵۰ میلیاردر تازه در چین
با وجود رکود و کساد سنگینی که سال کرونایی ۲۰۲۰ به همراه داشت، بر شمار ابرثروتمندان جهان افزوده شد. نه تنها در غرب، در چین هم میلیاردرها به تعداد بیش از ۲۵۰ نفر بیشتر شدند و بر ثروت خود افزودند.  

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.