هوای تازه در رهبری حزب چپ آلمان: دو زن در رأس حزب
در آخرین انتخابات سراسری دو زن رهبری حزب چپ‌های آلمان را به دست گرفتند. دو رهبر اصلی وظیفه خود را تحکیم وحدت و یکپارچگی حزب می‌دانند، در شرایطی که سمت‌گیری‌های گوناگون بیش از هر زمان دیگری حزب را دچار تفرقه کرده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.