زنی که به موسولینی شلیک کرد
روز ۷ آوریل ۱۹۲۶ زنی ایرلندی راهش را از میان جمعیت حاضر در رم باز کرد و تیری به طرف یکی از بدنامترین دیکتاتورهای قرن بیستم شلیک کرد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.