سالگرد اعتصاب سراسری در شرکت واحد و مطالبات بی‌پاسخ
مدیریت شرکت واحد سیاست بازپس‌گیری گام‌به‌گام دستاوردهای کارگران و رانندگان را در پیش گرفته و در شرایط همه‌گیری کرونا زندگی آن‌ها را در مخاطره قرار داده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.