کوبیدن به لوله معدن‌چی‌های چینی را نجات داد
دو معدن‌چی چینی که به مدت دو هفته زیر زمین گیر افتاده‌بودند می‌گویند که با ضربه زدن به یک لوله با گروه نجات در روی زمین ارتباط برقرار کرده بودند. آن‌ها که برای اولین بار در مورد این عملیات نجات صحبت می‌کردند، همچنین از احساس خود پس از رهایی سخن گفتند و یکی از آن‌ها لحظه رهایی را به تولد دوباره تشبیه کرد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.