کمیسیون تلفیق افزایش ۱۰۰ درصدی یارانه نقدی را تصویب کرد
کمیسیون تلفیق اعتبار مربوط به یارانه‌ها را از ۷۳,۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد و دولت را به افزایش ۱۰۰درصدی یارانه نقدی مکلف کرد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.