مسئله چیست: ‌‌‌‌‌‌امپریالیسم یا دیکتاتوری؟
خالد حداد − آیا برای کسی که در ساختار سیاسی ملی‌‌ای استبدادی و دیکتاتورانه زندگی می‌کند، این سرنوشتی محتوم است که اگر به مبارزه علیه امپریالیسم بپردازد، نظراً و عملاً، در دامن آن استبداد و دیکتاتوری بیفتد و به عامل بقای آن تبدیل شود؟

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.