کشف نوع پنجم حرکت در بین مارها
دانشمندان تا کنون چهار نوع حرکت و جنبش در بین مارها تشخیص داده بودند. اکنون نوع دیگری از حرکت در مارها مشاهده شده است. پژوهشگران در بین نوعی از قمچه ماران در جزیره گوام نوعی از حرکت را کشف کردند که تا کنون ثبت نشده بود.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.