بیش از ۴۰ میلیون نفر در جهان قربانی «برده‌داری مدرن» هستند
بنا بر تعریف ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار، گرچه «برده‌داری مدرن» در هیچ قانونی تعریف نشده اما این مفهوم مواردی نظیر «کار اجباری»، «ازدواج اجباری» و «قاچاق انسان» را در بر می‌گیرد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.