صد زن: داستان زن تاجیکی که می‌خواهد صدای خانواده‌های کودکان اوتیست باشد
از تعداد کودکان درخودمانده یا اوتیست در تاجیکستان آمار دقیقی در دست نیست.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.