ابراز ناامیدی خامنه‌ای از گشایش از خارج
خامنه‌ای در برابر مسئولان کشور گفت که در زمینه اقتصادی باید "بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد". به گفته او "راهکارهای اقتصادی وجود دارد اما به "همت و شهامت" نیاز است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.