ایران به قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل با تهدید پاسخ داد
رئیس قوه قضائیه در واکنش به قطعنامه محکومیت حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران، تهدید به "رها کردن مسیر ترانزیت مواد مخدر" به اروپا و آمریکا کرد. قطعنامه می‌گوید که شمار اعدام‌ها در ایران همچنان بالاست. 

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )