تایید حکم یک سال زندان برای یک شهروند بهایی در قائم‌شهر
استان‌وایرـ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروند بهایی پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب قائم‌شهر به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.  حکم یازده سال زندان آقای احمدی توسط دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شده بود. اما با درخواست اعاده دادرسی توسط او، دیوان عالی کشور پرونده آقای احمدی را به شعبه ۲۸...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.