اشرف غنی: طالبان قاچاقچی‌ها را به اسم طالب از ما می‌گیرد و در ازای پول رها می‌کند
رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان چهل قاچاقچی را در ازای دریافت پول تحت عنوان زندانیانش رها کرده‌است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.