۱۰سال سقوط؛ ایرانیان در دهه ۹۰ چه‌قدر از کشورهای همسایه عقب افتادند؟
احتمالا در تاریخ، دهه ۹۰ خورشیدی، دهه سقوط نامیده خواهد شد؛ دهه‌ای پر فراز و نشیب و زیان‌بار که تلخ‌ترین وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در آن رقم خورده است. ۱۰ سال در مقیاس زندگی انسان، زمان زیادی است. بیش از یک هفتم امید به زندگی هر ایرانی است که در این دهه چشم به دنیا باز کرده است. وقتی از یک دهه سقوط صحبت می‌کنیم، از عقب‌گرد ۱۰ ساله مردمی حرف می‌زنیم که ۱۰ سال پیش در نقطه‌ای...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.