از اینستاگرام مانا نیستانی
مرگ بر آمریکا البته جز برای تحفه های ما

بعد از رسانه‌ای شدن خبر اقامت پسر انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی رییس جمهور در کانادا، مهدی خزعلی به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفت که فرزند خواهر دیگرش کبری و نیز یک خواهرزاده دیگر او نیز در امریکا زندگی می‌کنند.

این خبر بهانه ای شد برای کارتون درباره مسوولین استکبارستیز که فرزندان خودشان ساکن یا مسافر همان کشورها هستند
@dw_persian
#انسیه_خزعلی
#معصومه_ابتکار
#آقا_زاده_ها
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.