از اینستاگرام مهناز افشار
همه جا با من همراهه تا روزی که همه ما در و در سرزمین دوست و همسایه، این شعار را واقعی زندگی کنیم۔Hoping for the day when we can truly live the in our country and the friendly and neighboring country of .
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.