از اینستاگرام آرش سبحانی
در فیلمی چندش آور حمید نوری دادیار اعدام‌های ۶۷ با ترانه کویر دل مرجان لب میزند. مرجان ترانه کویر دل رو پیش از انقلاب ۵۷ ضبط کرد و گفته میشه بعد از ۵۷ به مجاهدین خلق پیوست. مرجان در لس آنجلس درگذشت و اگر دولت‌های «پیشرو» اروپایی دوباره به جمهوری اسلامی لطف نکنند حمید نوری هم در سوئد خواهد مرد. چه اشتباهی بود انقلاب پنجاه و هفت.!
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.