از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
عکس جواد ظریف با حجاب حجاب اجباری در تلویزیون های بلژیک فرانسه و آلمان. درست زمانی که حجاب اجباری را فرهنگ ایران معرفی کرده بود من بر سرش حجتب کردم و پر مصاحبه با تلویزیون های بین المللی شرح دادم که او حجاب زوری را فرهنگ مردم ایران معرفی کرد می خواستم ببینم خودش چه حسی دارد در همان حجاب اجباری.این حس میلیون ها زن ایرانی است وقتی خودشان را در یک حجاب تحمیل شده می بینند پس لطفا اجبار را فرهنگ یک ملت معرفی نکنید. به رسانه ها گفتم فرهنگ ملت ایران اجبار و زورگویی نیست این قانون جمهوری اسلامی است که زور را به ما تحمیل کرده و ناراحتم که سیاستمدار انی چون ظریف در رسانه های بین المللی به زبان انگلیسی علیه مردم ایران حرف می زنند
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.