از اینستاگرام مانا نیستانی
در برابر احکام سنگین برای زنانی که فقط حق ساده آزادی پوشش می‌خواهند و از مزاحمت های حکومتی ها خشمگین اند و خشم خود را از ظلم و توهین و اجبار به زبان می آورند ساکت نمانیم. سکوت و واکنش ندادن ما سپردن میدان به سرکوبگران است. میدان را در دست بگیرند «سیاسی نیستم» و «سیاسی هستم» نخواهند شناخت، صابون شان به تن همه خواهد خورد چنان که چهل و چهار سال خورده. ما همه الهام فرشاد هستیم، ما همه زینب کاظمی هستیم، ما همه ژینا امینی هستیم و وسط عمامه سرکوبگر و آزارگر کاسب دین خواهیم شاشید ، بدون تعارف و سه نقطه کردن کلام!
#مهسا_امینی
#الهام_فرشاد
#شاشیدم_وسط_عمامه_ات
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#نه_به_حجاب_اجباری
#نه_به_آخوند
#زن_زندگی_آزادی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.