از اینستاگرام مانا نیستانی

بسیاری از #زنان هستند که به جرم #معلولیت، از بدیهیات و حقوق اولیه زندگی محروم می‌مانند؛ هم به دلیل #نگرش_منفی جامعه نسبت به معلولیت و هم به سبب #قوانین_حقوقی تبعیض‌آمیز علیه زنان. نگرش عمومی جامعه بر این است که #زن_معلول نمی‌تواند و نباید #نیاز_جنسی داشته باشد، #تحصیل کند، #شغل و تخصصی به‌دست آورد، #عشق بورزد، #ازدواج کند، یا فرزندی به دنیا آورد. از سوی دیگر، قوانین حقوقی تبیعض‌آمیز نسبت به زن، گاه برای #زنان_دارای_معلولیت لایه‌های بیشتری از تبعیض را به همراه دارند و #معلولیت_زنان بهانه‌ای برای اعمال فشار بیشتر روی آنها و تضییع حقوق‌شان می‌شود.

شما بگویید: راه چاره چیست؟!

#به_توان_یک #حقوق_معلولیت
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.