از اینستاگرام گلشیفته فراهانی
Nothing is more refreshing to my soul than starting the season with the opening of @balletoperadeparis I was having hidden ballet lessons in Tehran when I was 7: “Madam Lazarian” Terrified parents hiding in the small staircase of the building waiting for the little girls To finish.
Everything had to be so hidden that anyone would think a great crime is taking place: little 6/7 years old learning the steps. 😂😂😂 sounds absurd but sadly true…

هيچ چيز در دنياى متمدن روحِ مرا به اندازه باله تازه نميكند. در ٧ سالگى به كلاسهاى باله مادام لازاريان برده ميشدم. مادر و پدرها در انتظار دخترهاى كوچَكشان با ترس و لرز در راه پله منتظر مينشستند. همه چيز انقدر يواشكى انجام ميشد، تو گويى جُرم بزرگى در حالِ انجام بود: دختر بچه هاى ٧/٨ ساله در حالِ آموختنِ باله بودند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.