از اینستاگرام ابراهیم حامدی (ابی)
با اومدنش ما رو با حال و هوای جدیدی از زندگی آشنا کرد..
.
Pushkin has brought so much more love and light in our lives.
.
#Ebi #Pushkin
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.