از اینستاگرام مانا نیستانی
زخم سکوت در برابر پنجشیر
The Wound of Silence
@nashraasoo
#standbypanjshir
#stoptaliban
#panjshir
#afghanistan
#افغانستان
#پنجشیر
#احمد_مسعود
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.