از اینستاگرام مانا نیستانی
پر پرواز...

افرادی هستند که معتقدند #زنان به طور فیزیولوژیک، ذاتی و خدادادی نه برای #کارآفرینی و حضور در #فعالیت‌های_اقتصادی ساخته شده‌اند و نه اساسا گرایشی به آن دارند. ایشان معتقدند در واقع این رسانه‌های غربی و دشمنان هستند که با تبلیغات سوء و سناریوهای پیچیده سعی دارند از طریق شبکه‌های ماهواره و شبکه‌های اجتماعی مخصوصا #اینستاگرام، زنان مسلمان و خداجوی ایرانی را از امنیت و حریم خانه خارج و اغفال کنند.
#شاران
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.