از اینستاگرام رضا صادقی
من این جوون و ندیدم و اشنایی باهاش از موسیقیش دارم ، نمیدونم دنیاش چه شکلیه اما میدونم دنیای مردمش براش مهمه ، حال مردمش براش عزیزه و از همه مهمتر درد مردمش براش درد خودشه ...
.
امروز خبری شنیدم از " قصاص " كه دعا ميكنم صحت نداشته باشه ...
.
خانواده مرحوم كاملا حق دارن قلبشون شكسته باشه و خشم داشته باشن ، اما به عنوان يه كمترين اهل هنر و سرزمينم و ريش سفيدى كه دارم ،خواهش كنم و حتى التماس كنم از اين خانواده داغ ديده ، با بخشش و بزرگيشون كام مردم و شيرين كنن ، روزاى تلخيه و شك ندارم شما اين تلخى رو از همه بيشتر لمس كردين ،
پس تمنا دارم با بزرگيتون دل مردم و اول سالى شاد كنيد كه قطعا كار اسونى نيست اما از شما بعيد نيست اين بخشش ...
.
از همه مردم عزيزم بخصوص هنرمندان خواهش دارم ، تقاضاى بخشش كنن براى حميد ، يه جوون كه اينده ميتونه جلو راهش باشه با كلى اتفاق خوب ..
دوستان سكوت نكنيد، این سکوت فقط حسرت و شرم به بار میاره ،
.
#بخشش_حميدصفت #سكوت_نكنيم
#زير_خاك_آنتن_نميده #بخشش#يك_ايران_شاد_كنيد#جوان_ايراني #بخشش#رضاصادقی #حواسمون_بهم_باشه
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.