از اینستاگرام مانا نیستانی
به یاد مهسا (ژینا) امینی و کادر درمان بیمارستان کسری که علیرغم سنگ اندازی ها و تهدید های امنیتی به سوگندشان وفادار ماندند و نگذاشتند ظلم به مهسا و مهساها پشت پرده پوشی های حکومتی پنهان بماند
@pareestar
#مهسا_امینی
#ژینا_امینی
#کادر_درمان
#پرستار
#جنایت_علیه_بشریت
#جنایت_حکومتی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.