از اینستاگرام شاهین نجفی
@humansofny

Almost one year ago today a young woman named Mahsa ‘Jina’ Amini was murdered in Iran by the oppressive religious regime that still clings to power today. Her crime was not covering her hair properly’ and ‘wearing tight jeans.’ Mahsa’s act of defiance embodied a fire of resistance that burns in the heart of every young Iranian. This fire will soon consume the regime. On Sunday night I will begin posting the longest story I’ve ever written. The story will begin with a single post on Sunday night. The remaining 54 chapters will be shared throughout the week. A Persian translation will be provided alongside the original. I’d like to dedicate this story to every Iranian fighting for freedom. Especially the young. Especially the women. Especially Mahsa Jina Amini. The final chapter will be shared at midnight in Tehran on September 16th, the anniversary of Mahsa’s murder.

یک سال پیش در این روزها زن جوانی به نام مهسا ژینا امینی در ایران به دست رژیم ستمگر مذهبی که تا امروز همچنان به قدرت چسبیده است به قتل رسید. جُرمش درست نپوشاندن موها و «پوشیدن شلوارِ جینِ تنگ» بود. نافرمانی مرگاور مهسا آتش مقاومت را در دل جوانان ایرانی افروخته است. این آتش به زودی رژیم را برخواهد افکند. یکشنبه شب من به انتشار بلند‌ترین داستانی خواهم پرداخت که تا  امروز نوشته‌ام. این داستان با پیامی در یکشنبه شب آغاز خواهد شد. ۵۴ ‌‌‌پیام دیگر را در درازای هفته با شما در میان خواهم گذاشت. برگردان فارسی همراه نسخه‌ی ‌اصلی خواهد بود. من این داستان را به هر ایرانی که برای آزادی می‌جنگد پیشکش می‌کنم. به ویژه جوان‌ها. به ویژه زنان و دختران. به ویژه مهسا ژینا امینی. پیام پایانی در نیمه‌شب تهران، در تاریخ شانزدهم سپتامبر، سالگرد قتل مهسا، در دسترس شما خواهد بود
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.