از اینستاگرام مانا نیستانی


#پرستاران_ایرانی از اینکه در سخنرانی‌های مقام‌های دولتی و حکومتی به عنوان یک قهرمان از آنها تجلیل شود، اما در عمل مطالبات و خواسته‌های آنها پشت گوش انداخته شود؛ خسته شده‌اند. همین رویکرد ریاکارانه سبب شده بسیاری از #پرستاران مسیر #مهاجرت را در پیش بگیرند؛ به طوری که به اعتراف مسئولان، روزانه ۵۰۰ #پرستار برای خروج از کشور درخواست می‌دهند. نارضایتی پرستاران بیشتر از حقوق پایین و نبود #امنیت_شغلی است و در کنار آن وضعیت #اقتصادی و #سیاسی #ایران هم تاثیر خود را بر تمایل این قشر برای مهاجرت گذاشته است.

#پریستار #کادردرمان #مهاجرت_پرستاران

کارتونیست: مانا نیستانی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.