از اینستاگرام مانا نیستانی
خون‌هایی که می ریزند
The blood they shed
@iranwire
#mahsaamini
#مهسا_امینی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#زاهدان
#شریف
#دانشگاه_شریف
#دانشگاه_تبریز
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.