از اینستاگرام مانا نیستانی
اعدام مجرمین زیر سن قانونی

Execution of minors

همچنان مجرمین زیر سن قانون در زندانهای ایران تا هجده سالگی نگهداری و سپس اعدام می شوند.
اعدام «بهاءالدین قاسم‌ زاده» در سیزدهم تیر ماه که در هنگام وقوع جرم پانزده ساله بوده، یکی از جدیدترین موارد اعدام کودکان مجرم در ایران است که خشم گروه های مدافع حقوق کودکان را برانگیخت.
@iranwire
#اعدام_کودکان
#قوه_قضاییه
#حقوق_بشر
#بهاءالدین_قاسم_زاده
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.